Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? – Gayrimenkul ya da arsa sahibinin, yükleniciye (müteahhit) arsanın belirli bir kısmını devretmesi, buna karşılık olarak ise yüklenicinin arsa sahibine belirli yerlerin inşaatını tamamlayıp teslim etmesi için yapılan iki taraflı sözleşmedir. Kat karşılığı sözleşmesinin bir diğer adı da arsa payı karşılığıdır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir? Nasıl yapılır?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Bu sözleşmenin yapılmasının en temel amacı iki tarafında (arsa sahibi/müteahhit) kazançlı bir iş yapmaktır. Arsa sahibi, arsasını müteahhitte vererek karşılığında konut, dükkân vb. gayrimenkul alması, müteahhittinse geri kalan gayrimenkullü satarak para kazanması amacıyla yapılır. Müteahhit veya yüklenici borcundan kurtulabilmesi için sadece ev sahibine gayrimenkulü yapıp teslim etmesi ile kurtulmaz. Projede çizilen ve kararlaştırılan tüm mimari yapıyı eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Arsa sahibi, sözleşme dâhilinde müteahhitte kat irtifakı kurulduğunda ya da temel üstü ruhsat alındığında tapu da devretmesi gerekmektedir. Müteahhit ise sözleşme kapsamındaki arsa sahibine teslim edilecek yerlerin projeye uygun olarak teslim etmesi gerekiyor. Bu sözleşme her iki tarafı da borç yükleyen karma bir sözleşmedir. Aynı zamanda sözleşme, noterlik yasasının 60. Maddesi gereği onaylı olmak zorundadır. Noter onayı olmayan sözleşmeler için bu kurallar geçersiz olup BTK ya göre sebepsiz zenginleşme olacağından geri istenebilir.

Sözleşme Çeşitleri

3 farklı kat karşılığı inşaat sözleşmesi bulunmaktadır. En popüler olanı ise arsanın tamamı ya da belirli bir bölümü teminat ipoteği karşılığında devredilmesidir. Buna karşılık müteahhit inşaatı belirli bir seviyeye getirdikçe kısım kısım kaldırılır. Bir diğer çeşit ise arsa payının kısım kısım devredilmesidir. İnşaat belirli bir seviyeye geldiğinde yine kısım kısım arsa payı devredilerek yapılır.

Şekil Şartları Nelerdir?

Projeye uygun yapılmayan kat karşılığı sözleşmesi geçersizdir. Geçersiz sözleşmeye dayalı tüm ifalar TBK 77. Madde gereğince geri alınabilir. Ancak sözleşme gereğince müteahhit gayrimenkulün büyük çoğunluğunu yapmışsa ve buna rağmen ev sahibi vazgeçmek istiyorsa ev sahibi geçersiz sözleşmeden yararlanamaz. İtilaf durumunda ise müteahhit kendi üstüne düşen sorumluluklarını mahkemenin belirlediği kriterlere göre çoğunlukla yapmışsa ev sahibi ben sözleşmeden vazgeçtim diyemez. Zira TMK.2 kötü niyete dayalı hak iddia etme kanunca korunmaz. Müteahhit, arsa payı sözleşmesi karşılığı vaat edilen yerleri 3. Şahıslara satmaya kalkarsa sözleşme gereği ihlal ortaya çıkar. Fakat sözleşme geçersiz ise 3. Şahıslara sözleşmenin geçersiz olduğunu ileri sürebilir.

KAYNAK

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yok.
  • Yorum ekle